Päevakava

Kõiki lapsi ootame lasteaeda planeeritud õppekasvatustegevuste ajaks 9:00, hommikusöögi soovijaid kella 8:30.

Kõik päevad sisaldavad mängulisi õppetegevusi, mis koosnevad erinevatest osadest:

Õues käiakse iga päev - õpitakse tundma loodust, mängitakse, tehakse lihtsamaid töid, tegeletakse spordiga, käiakse õppekäikudel, ekskursioonidel jne. Lisaks toimub nädalas 2 muusika - ja 2 liikumistegevust (saalis või õues) ning koolieelikutel üks kord nädalas folklooriring.

Huviringina tegutseb asutuses jalgpallitrenn (4-7 aastastele lastele).